announcement.empty

İnşaat Mühendisliği

İnşaat mühendisliği temelleri en eskiye giden mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisleri yeryüzünün şekillendirilmesinde etkin rol oynarlar. Taşıyıcı sistemlerin, demiryolu, karayolu ve su yapılarının tasarım, hesap ve geliştirilmesi inşaat mühendislerinin çalışma alanlarından bazılarıdır. Disiplinlerarası bir bölüm olarak öğrencilere kariyer seçimi konusunda geniş olanaklar sağlar.

Sürdürülebilir teknik ve sosyal sistemler kurmanın gereğinin tüm dünyada anlaşıldığı bu dönemde, inşaat mühendislerine düşen birçok görev vardır. Bu yüzden son yıllarda, inşaat sektöründe, hizmet sektöründe, üniversiteler ve araştırma enstitülerinde, uluslararası firmalarda, inşaat mühendisliği uzmanlığına artan bir talep oluşmuştur. Geniş bir uzmanlık havuzundan çözüm geliştirebilen ve kaynakları en etkin şekilde kullanmanın yöntemini bilen inşaat mühendisleri bu talebi karşılayacaktır. Amacımız inşaat mühendisliğinin çağımızın gereksinimlerine göre çeşitli bilim alanlarından destek alarak öğretilmesini sağlamaktır.

Bölümümüzde ilk yıl mühendislik matematiği ve fen bilimlerinin yanı sıra inşaat mühendisliğine giriş dersleri verilir. Sonraki yıllarda yapı statiği, zemin mekaniği, çelik ve betonarme yapılar, yapı işletmesi, su yapıları, ulaştırma mühendisliği gibi inşaat mühendisliğinin temel dersleri verilecektir. Bu derslere ilave olarak öğrencilerin belli konularda uzmanlaşmasına yardımcı olan seçmeli dersler verilecektir. Bu seçmeli derslere örnek olarak inşaat fiziği ve inşaat enformatiği dersleri verilebilir. Tüm dersler Türk ve Alman öğretim üyeleri tarafından Almanca olarak verilecektir.

Türk-Alman Üniversitesi'nde verilecek lisans diplomaları Türkiye ve Almanya’da karşılıklı olarak tanınır. Almanya'dan kısa ve uzun süreli Alman akademik öğretim personeli Türk-Alman Üniversitesi'nde ders verir ve araştırma faaliyetlerinde bulunur. Partnerimiz Berlin Teknik Üniversitesi’ nin sunduğu olanaklar ile Alman tedrisatlı eğitim programından faydalanılır.

Program, inşaat endüstrisinin uluslararası düzeyde ihtiyaç duyduğu mühendislik yetkinliklerini kazandıracak şekilde yapılandırılmıştır. Disiplinlerarası bir yaklaşımla, teknolojiyi rahatça kullanabilen ekonomik, ekolojik, sosyal açıdan sürdürülebilir sosyo-teknik sistemler tasarlayabilen, geliştirebilen, uyarlayabilen ve optimize edebilen inşaat mühendislerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Almanya’daki program partnerlerinin ve Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyelerinin bağlantıları sayesinde firmalarla kontak kurularak öğrencilerin yurt dışında staj yapması teşvik edilir. Öğrencilerin yurtdışı tecrübesine sahip ve üç dilli mezun olması hedeflenmektedir.

Yaklaşan Etkinlikler

ETKİNLİK TAKVİMİ
Bu ay için etkinlik girilmemiştir

TAÜ Hakkında

Kariyerini Uzun Vadeli Planlayanlar İçin Tasarlanan Bir Devlet Üniversitesi

İstanbul'da bulunan Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ), Türk yükseköğretim mevzuatına tabi, Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmaya dayanarak kurulan bir devlet üniversitesidir.

Kuruluş amacı, Türk ve Alman yükseköğretim geleneklerinin en önemli başarı ve kazanımlarını araştırma ve öğretim alanlarında birleştirmek ve iki ülke arasındaki bilimsel, iktisadi ve kültürel iş birliğine önemli katkılar vermektir.

Türk-Alman Üniversitesi kendisini akademik sınıflamada bir araştırma üniversitesi olarak tanımlamaktadır.

TAÜ'de öğrenim ücretsizdir.