Öğretim Planı

1. Semester (1. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT103  Analysis I (Analiz I) 3 2   6  
BAU109 Statik (Statik) 3 2   6  
DEU121 Technisches Deutsch I (Teknik Almanca I) 2     2  
BAU107 Konstruktionslehre I: Technisches Zeichnen und CAD (Tasarım Teknikleri I: Teknik Çizim ve Bilgisayar Destekli Tasarım) 1 2 1 6  
PHY103 Moderne Physik (Modern Fizik) 2 1 1 6  
ENG101 Englisch I (İngilizce I) 3     2  
BAU101 Einführung in das Bauingenieurwesen (İnşaat Mühendisliğine Giriş) 2     2  
Summe 16 7 2 30  
25 SWS  

 

2. Semester (2. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT108 Analysis II (Analiz II) 3 2   6  
MAT106 Lineare Algebra (Lineer Cebir) 2 2 1 6  
BAU112 Festigkeitslehre (Mukavemet) 3 2   6 MEC109
ENG102 Englisch II (İngilizce II) 3     2  
DEU122 Technisches Deutsch II (Teknik Almanca II) 2     2  
BAU002 Wissenschaftliches Arbeiten (Bilimsel Çalışma Yöntemleri) 2     2  
BAU102 Grundlagen der Tragwerkslehre, des Entwerfens und Konstruierens (Taşıyıcı Sistemlerin Esasları ve Yapı Tasarımı) 3 1   6 BAU101 
  18 7 1 30  
26 SWS  

 

3. Semester (3. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT201 Differentialgleichungen (Diferansiyel Denklemler)  2 2 1 6  
BAU209 Kinematik und Dynamik (Kinematik ve Dinamik) 3 1 1 6  
ENG201  Englisch III (İngilizce III) 3     2  
AIT001 Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte I (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I) 2     2  
BAU201 Bastoffe und Bauchemie I (Yapı Malzemesi ve Kimyası I) 2 1 2 6  
BAU202 Baustatik I (Yapı Statiği I) 3 1 1 6 MEC112 
TUR001  Turkisch I (Türkçe I) 2     2  
Summe 15 5 5 30  
25 SWS  

 

4. Semester (4. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
AIT002 Atatürks Grundsätze und Revolutionsgeschichte II (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II) 2     2  
ENG202 Englisch IV (İngilizce IV) 3     2  
BAU203 Konstruktiver Ingenieurbau I (Yapı İnşaatı I) 3 1 1 6 BAU202
BAU204 Baustatik II (Yapı Statiği II) 3 1 1 6 BAU202
BAU205 Strömungsmechanik (Akışkanlar Mekaniği) 2 2 1 6  
ZSDI 1. Wahlpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı I)       8  
             
Summe 13 4 3 30  
20 SWS  

 

5. Semester (5. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
BAU301 Konstruktiver Ingenieurbau II (Yapı İnşaatı II) 4 2   6 BAU203
BAU302 Grundbau und Bodenmechanik I (Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatı I) 2 2 1 6 MEC112
BAU303 Verkehrwesen (Ulaştırma) 2 2   6  
ZSDII 2. Wahlpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı II)       12  
Summe 8 6 1 30  
15 SWS  

 

6. Semester (6. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
BAU304 Grundbau und Bodenmechanik II (Zemin Mekaniği ve Temel İnşaatı II) 2 2 1 6 BAU302
BAU305 Stochastische Systemanalyse (Stokastik Sistemler) 3 2   6  
ZSDIII 3. Wahlpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı III)       18  
             
Summe 5 4 1 30  
10 SWS  

 

7. Semester (7. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ENG341 Technisches Englisch I (Teknik İngilizce I) 2     2  
BSP201 Baustellenpraktikum (Şantiye Stajı)       4  
ISG001 Arbeitsgesundheit und -sicherheit I (İş Sağlığı ve Güvenliği I) 2     2  
BAU401 Bauprojekt (İnşaat Mühendisliği Projesi II) 1   4 8 BAU201, BAU203,BAU302
BUP403 Büropraktikum (Büro Stajı)       6  
ZSDIV 4. Wahlpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı IV)       10  
Summe 7 0 4 30  
11 SWS  

 

8. Semester (8. Dönem)

Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ZSDVI 6. Wahlpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı VI) 2     2  
TUR002 Türkisch II (Türkçe II) 2     2  
ISG002 Arbeitsgesundheit und -sicherheit II (İş Sağlığı ve Güvenliği II) 2     2  
BAU402 Bachelorarbeit (Bitirme Tezi)       12 BAU201, BAU301,BAU304, BAU205,  BAU303
ZSDV 5. Wahlpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı V)       12  
             
Summe 6 0 0 30  
6 SWS  

 

Not: Yabancı dil hazırlık sınıfından güz yarıyılı sonunda başarılı olanlar öğrenciler, öğretim planının ikinci yarıyılında yer alan ön koşulsuz dersleri alabilirler.

Hinweis: Studierende, die am Ende des Herbstsemesters in der Vorbereitungsklasse erfolgreich sind, können die erforderlichen Kurse im zweiten Semester des Lehrplans besuchen.


Wahlpflichtbereiche (Zorunlu Seçmeli Alanlar)
 

1. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı I)
Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
BAU206 Baustoffe und Bauchemie II (Yapı Malzemesi ve Kimyası II) 1   1 2 BAU201
BAU251 Numerische Methoden im Bauingenieurwesen (İnşaat Mühendisliğinde Nümerik Metotlar) 2 1 2 6  
BAU252 Bauphysik (Yapı Fiziği) 3 1 1 6  

 

2. und 3. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı II ve III)
Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
MAT302 Numerische Mathematik (Numerik Matematik) 3 1 1 6  
BAU350 Bauprojekt I (İnşaat Mühendisliği Projesi I) 1 1 0 6 BAU202, BAU 203
INF101 Einführung in die Informatik und Programmierung (Bilgisayar Bilimine ve Programlamaya Giriş) 2 1 2 6  
INF102 Objektorientierte Programmierung (Nesnel Programlama) 2   2 6  
BAU352 Bauwirtschaft und Baubetrieb I (Yapı İşletmesi I) 3 1 1 6  
BAU353 Baurecht (İnşaat Hukuku) 2 1   6  
BAU354 Baustatik III (Yapı Statiği III) 3 1 1 6 BAU 204
BAU355 Geodäsie und Geoinformatik (Geodezi ve Geoinformatik) 3 1 1 6  
BAU356 Ingenieurgeologie (Mühendislik Jeolojisi) 3 1 1 6  
BAU357 Bauinformatik (İnşaat Bilişimi) 3 1 1 6  

 

4. und 5. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı IV ve V)
Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
BAU451 Wasserwesen (Su Kaynakları) 2 1   4 BAU205 
BAU452 Grundlagen der Siedlungswasserwirtschaft (Kentsel Su Yönetiminin Temelleri) 2 1   4 BAU205
BAU453 Rechnergestützte-3D- ModelLieurung in Bauingenieurwesen (İnşaat Mühendisliğinde 3-Boyutlu Hesaplamalar) 1 2 2 6 BAU304
BAU454 Konstruktiver Ingenieurbau III (Yapı İnşaatı III) 3 1 1 6 BAU301
BAU456 Bauwirtschaft und Baubetrieb II (Yapı İşletmesi II) 3 1 1 6 BAU352
BAU457 Bauchemie und Baustoffprüfung (Yapı Kimyası ve Malzeme Testi) 3 1 1 6 BAU201
BAU458 Baudynamik I (Yapı Dinamiği I) 3 1 1 6 BAU204
ING406 Recht für Ingenieure (Mühendisler İçin Hukuk) 3 1   6  

 

6. Wahpflichtbereich (Zorunlu Seçmeli Ders Alanı VI)
Code Modulname VL UE LP ECTS Ön Koşul
ING404 Entrepreneurship (Girişimcilik) 2     2  
TUR009 Akademisches Türkisch (Akademik Türkçe) 2 2   2