İnşaat Mühendisliği Öğrenci Alımlarına Başladı

01.09.2018

Türk-Alman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi; lisans, yüksek lisans ve doktora kategorilerinde sunduğu özgün bölüm ve programlarla, öğrencilerine modern teknolojileri öğrenme, uygulama ve araştırma yapma imkanlarını veren önemli bir birimdir.

Başarısı yüksek olan öğrencilerin, programın paydaşı olan Alman üniversitelerinde bir süre öğrenim görmesi, programın yapıtaşlarından birisidir. Mali imkanlar ölçüsünde bu öğrencilere burs verilmesi düşünülmektedir.

TAÜ öğrencilerine, daha öğrenim esnasında Türk ve Alman firmalarında teknik projelere katılma ve staj yapma, bu sayede hem pratik bilgilerini artırma hem de 'soft-skill' tabir edilen ve salt bilgi birikiminin dışındaki sosyal ve sorumlu davranış becerilerini elde etmelerinin yolu açılmaktadır.

Yüksek lisans ve doktora programlarında yapacakları araştırmaları High-Tech konularında çalışan Türk ve Alman sanayi firmalarında/araştırma kuruluşlarında yapabilme fırsatları, TAÜ öğrencilerinin önemli avantajları arasında yer alacaktır.

İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği Programlarına 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle öğrenci alımı başlamıştır.

Bölüm hakkında bilgi almak için sorularınızı im.tanitim@tau.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.